QRLink.sk


[  «  späť ]
Stará Ľubovňa » Kostol Sv. Mikuláša

Kostol Sv. Mikuláša

 • SLOVENSKY
 • ENGLISH
 • DEUTSCH
  • text
  • audio
 • MAGYAR
  • text
  • audio

Kostol Sv. Mikulášatop

Sakrálnou vzácnosťou Starej Ľubovne je rímsko-katolícky kostol sv. Mikuláša, pochádzajúci z roku 1280. Jeho barokový interiér ukrýva niekoľko umeleckých diel. Najcennejšie sú víťazný oblúk z konca 13. stor., neskorogotická kamenná krstiteľnica, socha „Madona z Ľubovne“ z r. 1360, gotické pastofórium, či neskorogotické náhrobné dosky. Historicky cennými sú aj hlavný barokový oltár sv. Mikuláša-biskupa, z polovice 18. stor., plastika Oplakávanie Krista a bočné oltáre: Panny Márie Karmelskej, Sedembolestnej Panny Márie-Piety, Sv. Kríža, Sv. Rodiny a Sv. Antona.

Church of St. Nicholastop

Special attention deserves the Roman Catholic Church of st. Nicholas in Stará Ľubovňa from the year 1280. Its baroque interior hides several artworks. The most valuable is a late 13th century triumphal arch, a late-gothic stone font, the figure of “Ľubovňa Madonna” dated 1360, the gothic sacrament-house or late-gothic tombstones. Other historically valuable pieces are the Baroque altar of St. Nicholas – the Bishop from the half of the 18th century, the sculpture of Mourning of Christ and side altars of Virgin Mary of Carmel and Our Lady of Sorrows – Piety, St. Crucifix, St. Family and St. Anthony.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 129258
počet prístupov dnes: 11