QRLink.sk


[  «  späť ]
Čadca » Kysucké múzeum v Čadci

Kysucké múzeum v Čadci

Kysucké múzeum v Čadcitop

Kysucké múzeum v Čadci je špecializované regionálne kultúrne zariadenie so zameraním na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie hmotných dokladov so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc, od prvých stôp osídlenia až po súčasnosť.

The Kysuce Museum in Čadcatop

The Museum is a specialised regional cultural facility focused on systematic gathering, protection, scientific and expert processing and disclosing the tangible evidence with an emphasis on the documentation of development of the nature, society, science, technology, culture and art in the area of Kysuce, covering the period from the area settlement till present.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 129257
počet prístupov dnes: 10