QRLink.sk


[  «  späť ]
Svidník » Galéria Dezidera Millyho

Galéria Dezidera Millyho

 • SLOVENSKY
 • ENGLISH
  • text
  • audio
 • DEUTSCH
  • text
  • audio
 • MAGYAR
  • text
  • audio

Galéria Dezidera Millyhotop

Táto galéria bola otvorená verejnosti v r. 1983. Nachádza sa v barokovom kaštieli z 18. stor., ktorý je jednou z najstarších budov v meste. V kaštieli sa skrýva vývoj ľudového a profesionálneho výtvarného umenia Rusínov a Ukrajincov od 16. stor. po súčasnosť.

Dominantou expozície je vzácny súbor ikon, ktoré patria medzi najstaršie a najcennejšie zbierkové predmety SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku.

Hlavné miesto v expozícii majú diela národného umelca Dezidera Millyho (1906–1971) – príslušníka Generácie 1909, ktorý vošiel do dejín moderného výtvarného umenia na Slovensku ako jeden z jeho zakladateľov. Charakteristickou črtou tvorby D. Millyho je námetová pestrosť, bohatosť, technická rozmanitosť, majstrovské stvárnenie dedinského človeka a preniknutie do jeho vnútorného pocitového ovzdušia, poetičnosť a baladičnosť

Expozícia v galérií pozostáva z exponátov chronologicky prezentujúcich vývoj ikonopisného umenia 16.-18. stor. Okrem toho v expozícii sú prezentované diela predstaviteľov staršej a mladšej generácie: I. Kulec, P. Hromnyckyj, E. Bissová, O. Dubay, Š. Hapák, M. Rogovský, I. Šafranko, J. Kresila, A. Gaj, M. Čabala, M. Feďkovič, P. Michalič, P. Kolisnyk a iní.

Zakladateľmi súčasnej zakarpatskej maliarskej školy boli Adalbert Erdélyi a Jozef Bokšaj. Svojou ranou tvorbou sú s ňou nerozlučne spätí aj viacerí výtvarníci na Slovensku, ktorí u Erdélyiho a Bokšaja získali základné poznatky a orientáciu pre ďalšiu tvorbu. Diela týchto zakladateľov zakarpatskej maľby ako aj tvorbu takých významných osobností umeleckého života Zakarpatska ako V. Boreckého, F. Manajla, A. Kocku sú exponované v Galéria Dezidera Millyho tiež.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 129258
počet prístupov dnes: 11