QRLink.sk


[  «  späť ]
Svidník » Pravoslávny chrám Svätej Trojice

Pravoslávny chrám Svätej Trojice

 • SLOVENSKY
 • ENGLISH
  • text
  • audio
 • DEUTSCH
  • text
  • audio
 • MAGYAR
  • text
  • audio

Pravoslávny chrám Svätej Trojicetop

Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku tak, ako aj iné cirkevné obce prežila obdobie, keď podľa zákona musela svoj chrám odovzdať, (bol to chrám, ktorý sa nachádza v lokalite bývalého Nižného Svidníka a je zasvätený sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky). Bolo to v roku 1993.

Po dohode s vládou bola však Pravoslávnej cirkevnej obci vo Svidníku pridelená finančná dotácia na výstavbu nového chrámu. Za neuveriteľne krátku dobu 11 mesiacov sa podarilo vo Svidníku postaviť nový chrám, ktorý je skvostom nielen v rámci mesta, ale aj v rámci Slovenska.

3. októbra 1993 sa uskutočnila posviacka základného kameňa a o rok neskôr 4. septembra 1994 bol terajším metropolitom Jeho blaženosťou Nikolajom, arcibiskupom prešovským, metropolitom českých krajín a Slovenska posvätený nový pravoslávny chrám, ktorý je zasvätený Svätej Trojici. Napriek tomu, že chrám už bol dobudovaný, veriacich do chrámu nezvolávali zvony, preto sa započalo s výstavbou zvonice. Jej výstavba sa začala 2. novembra 1999 a posviacka sa uskutočnila dňa 29. septembra 2002.

Pri poslednom sčítaní obyvateľov v roku 2001 sa v samotnom meste Svidník k Pravoslávnej cirkvi prihlásilo okolo 3200 veriacich.

Vo svidníckej cirkevnej obci pracuje miešaný chór, ktorý každú nedeľu spieva počas svätej Liturgie. Zúčastňuje sa aj rôznych kultúrnych podujatí doma i v zahraničí. Svoju skupinu má vo Svidníku aj Bratstvo pravoslávnej mládeže – SYNDESMOS so sídlom v Prešove. Členovia Bratstva pravoslávnej mládeže vo Svidníku sa venujú práci s deťmi a mládežou.

Významnou návštevou v máji roku 1996 poctila svidníckych veriacich Jeho Svätosť patriarcha Moskovský a celej Rusi Alexij II., ktorý prišiel v sprievode dnes už nebohého arcibiskupa pražského a metropolitu českých krajín a Slovenska Doroteja, arcibiskupa prešovského a Slovenska Nikolaja, veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Sergeja Jastržembského a veľvyslanca SR v Rusku Romana Faldana.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 129258
počet prístupov dnes: 11