QRLink.sk


[  «  späť ]
Svidník » Vojnový cintorín Nižný Svidník

Vojnový cintorín Nižný Svidník

 • SLOVENSKY
 • ENGLISH
  • text
  • audio
 • DEUTSCH
  • text
  • audio
 • MAGYAR
  • text
  • audio

Vojnový cintorín Nižný Svidníktop

Na území okresu Svidník ostalo po bojoch v rokoch 1914 až 1915 viac ako 50 vojenských cintorínov a pohrebísk, kde je pochovaných 4 550 vojakov v takmer 1 400 hroboch. V meste Svidník sú dva vojenské cintoríny. V Nižnom Svidníku bolo pochovaných 437 a vo Vyšnom Svidníku 360 vojakov.

Vojnový cintorín Nižný Svidník je jednou z najväčších lokalít v okrese Svidník. Je súčasťou civilného cintorína v časti mesta, ktorá sa kedysi nazývala Nižný Svidník. Vojnový cintorín sa nachádza v severovýchodnom sektore civilného cintorína. Cintorín má tvar obdĺžníka a vojnové hroby sú rozmiestnené v troch hrobových poliach. Každé hrobové pole je tvorené dvomi radmi hrobov. V prostrednom hrobovom poli je voľné miesto, na ktorom je umiestnený centrálny monument.

Na cintoríne by podľa archívnych dokumentov malo byť pochovaných 437 vojakov. Z tohto počtu je 37 hrobov jednotlivých, 1 spoločný hrob a 77 hromadných hrobov. Najvýznamnejšou obeťou je pravdepodobne podporučík Hulánskeho pluku č. 1 Zbigniew von Holinsky, ktorý padol 13.2.1915. Do­kázateľne vieme identifikovať 194 vojakov pochovaných na tomto cintoríne. Všetky identifikované obete slúžili v rakúsko-uhorskej armáde. Štátnu príslušnosť poznáme v 228 prípadoch. Archívne dokumenty potvrdzujú 212 rakúsko-uhorských vojakov a 16 ruských vojakov. Všetky obete zahynuli v období od septembra 1914 do februára 1915.

Cintorín je pôvodný, ale pochovávalo sa na ňom aj v medzivojnovom období. V roku 1922 sa rozbehli práce na sústredení vojnových hrobov z okolia. Vznikla exhumačná komisia pod vedením žandárov zo Žandárskej stanice Vyšný Svidník a miestneho lekára Dr. Alfréda Rettlheima. V marci 1922 bolo exhumovaných 21 obetí z 9 hrobov z blízkeho okolia, ale i z neďalekej obce Mestisko. Bližšie údaje o exhumáciách nemáme. V súčasnosti je cintorín dôstojným vojnovým pietnym miestom. Hrobové polia sú zarovnané a zatrávnené. Na ploche cintorína sa nachádzajú symbolicky rozmiestnené skupinky kamenných krížov. V strede cintorína je centrálny monument v tvare veľkého kovového kríža.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 126586
počet prístupov dnes: 20