QRLink.sk


[  «  späť ]
Svidník » Gréckokatolícky chrám narodenia presvätej Bohorodičky

Gréckokatolícky chrám narodenia presvätej Bohorodičky

 • SLOVENSKY
 • ENGLISH
  • text
  • audio
 • DEUTSCH
  • text
  • audio
 • MAGYAR
  • text
  • audio

Gréckokatolícky chrám narodenia presvätej Bohorodičkytop

Podľa dostupných materiálov, ktorými sú predovšetkým staré cirkevné schematizmy, sa Svidník stal farnosťou v roku 1677, respektíve od vtedy sú známe mená kňazov, ktorí tu pôsobili. Podľa Urbáru hradného panstva Makovica sa však dozvedáme, že už v roku 1618 bola v Nižnom Svidníku farnosť, teda chrám a fara a pôsobil tu kňaz, ktorého meno nepoznáme. Terajší murovaný chrám v tejto časti je z roku 1845 a je zasvätený Narodeniu Presvätej Bohorodičky. Je filiálnym chrámom.

V septembri roku 1969 zavítal do chrámu Narodenia Panny Márie v Nižnom Svidníku už blahoslavený o. biskup Vasiľ Hopko. Veriaci a mládež privítali Jeho Exelenciu chlebom a soľou. Po privítaní náš blahoslavený slávil archijerejskú sv. liturgiu.

Dňa 2. júna 1993 nám bol Okresným úradom vo Svidníku odovzdaný Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky (Nižný Svidník), ktorý dovtedy užívala Pravoslávna cirkev. Veriaci ho s veľkou radosťou obnovili a 19. septembra toho istého roku bol posvätený. Dňa 5. júna 1994 niekoľko tisíc veriacich zo Svidníka a okolia privítalo putovnú fatimskú sochu Panny Márie.

V rokoch 1969 – 1971 pôsobili vo Svidníku rehoľné sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie. Pracovali v domove dôchodcov. Totalitný systém im však nedovolil ďalej pôsobiť. Dnes na území farnosti pôsobia sestry Rádu sv. Bazila Veľkého.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 128145
počet prístupov dnes: 13