QRLink.sk


[  «  späť ]
Svidník » Rímskokatolícky kostol Božského srdca Ježišovho

Rímskokatolícky kostol Božského srdca Ježišovho

 • SLOVENSKY
 • ENGLISH
  • text
  • audio
 • DEUTSCH
  • text
  • audio
 • MAGYAR
  • text
  • audio

Rímskokatolícky kostol Božského srdca Ježišovhotop

Mesto Svidník vzniklo v roku 1943 zlúčením dedín Nižný a Vyšný Svidník. Najstaršia správa o Svidníku je v jednom z registrov pápežského desiatku, z roku 1334. Strohý zápis dokazuje, že svidnícky farár podobne ako iní šarišskí farári zaplatil desiatu časť zo svojich cirkevných príjmov od miestnych farníkov do pápežskej pokladnice. Z toho vyplýva, že vo Svidníku žilo vtedy katolícke, teda slovenské obyvateľstvo.

Pred vznikom svidníckej farnosti bol Svidník filiálkou rímsko-katolíckej farnosti Duplín. V roku 1940 žilo na území Vyšného a Nižného Svidníka 115 veriacich rímsko-katolíckeho vierovyznania. Aj táto malá komunita sa rozhodla, že na území mesta postaví rímsko-katolícky kostol. Na darovanom pozemku na okraji Vyšného Svidníka blízko rieky Ladomírky sa na čele s významnými obchodníkmi pánom Sklenkom a pánom Baslarom začala výstavba kostola.

Základný kameň bol posvätený 20. októbra 1940. Výstavba kostola trvala dva roky. Kostol bol vysvätený v roku 1942 a zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu. Počas vojny bol kostol z časti zničený. Opravený bol v roku 1948 a posvätený v roku 1975 a tretíkrát v roku 1991 už po zriadení farnosti dva roky pred jeho zbúraním.

Až do roku 1990 bol Svidník filiálkou farnosti Duplín. Farnosť Svidník vznikla 1. júla 1990, dekrétom 854/90. V roku 1990 bola vystavaná samostatná fara. Starý kostol bol zbúraný v roku 1991 a nový bol postavený a konsekrovaný v roku 1996. Od 1.januára 1997 sa k farnosti Svidník pričleňuje dekrétom 1445/97 aj filiálka Mestisko.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 128144
počet prístupov dnes: 12