QRLink.sk


[  «  späť ]
Svidník » Vojnový cintorín Vyšný Svidník

Vojnový cintorín Vyšný Svidník

 • SLOVENSKY
 • ENGLISH
  • text
  • audio
 • DEUTSCH
  • text
  • audio
 • MAGYAR
  • text
  • audio

Vojnový cintorín Vyšný Svidníktop

Na území okresu Svidník ostalo po bojoch v rokoch 1914 až 1915 viac ako 50 vojenských cintorínov a pohrebísk, kde je pochovaných 4 550 vojakov v takmer 1 400 hroboch. V meste Svidník sú dva vojenské cintoríny. V Nižnom Svidníku bolo pochovaných 437 a vo Vyšnom Svidníku 360 vojakov.

Vojnový cintorín Vyšný Svidník patrí medzi veľké cintoríny v okrese Svidník. Nachádza sa iba niekoľko desiatok metrov od monumentálneho sovietskeho pamätníka. Je súčasťou civilného cintorína. Cintorín pozostáva zo 67 hrobov. Z tohto počtu je 13 hrobov hromadných. Celkový počet dopĺňa 51 jednotlivých hrobov. Podľa archívnych dokumentov je na cintoríne spolu pochovaných 360 vojakov.

Všetky obete zomreli v období rokov 1914 –1915. Na cintoríne sa pravdepodobne nachádzajú vojaci padlí v bojoch, ale aj tí, ktorí zomreli na následky zranení, či choroby v zázemí. Raritou je hrob československého vojaka Jána Hlaváča. Dotyčný vojak zomrel za neznámych okolností v júli 1921 a bol pochovaný na tento vojnový cintorín. Cintorín vznikol v období prvej svetovej vojny. Nezachovali sa žiadne dokumenty, ktoré by potvrdzovali na tomto cintoríne pochovávanie v medzivojnovom období.

Vojnový cintorín je v súčasnosti dôstojným vojnovým pietnym miestom. Hrobové polia sú zarovnané a zatrávnené. Na ploche cintorína sú symbolicky rozmiestnené štvorice a trojice kamenných krížov. Stredom cintorína vedie chodník k centrálnemu monumentu, ktorý predstavuje kovový kríž. Pri vchode na cintorín je umiestnený kamenný monument s kamennou tabuľou. Na tabuli je uvedený text „Tu odpočíva 360 neznámych vojakov padlých v prvej svetovej vojne“. Tento cintorín však nie je iba pietnym miestom. Má aj veľkú kultúrnohistorickú hodnotu.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 128144
počet prístupov dnes: 12