QRLink.sk


[  «  späť ]
Devínska Nová Ves » Cyklomost Márie Terézie

Cyklomost Márie Terézie

Cyklomost Márie Terézietop

Otvorili ho v roku 2012. Lávka ponad Moravu, ktorá slúži cyklistom a peším turistom je dlhá 955 m a vedie cez štátnu hranicu do Rakúska. Spája tak donedávna rozdelenú Európu. Oceľová mostná konštrukcia má 525 metrov.

Náučný chodník Nivou Moravy (Moravská cyklistická cesta – 79 km)

Devín – Devínska Nová Ves – Devínske jazero – Vysoká pri Morave – Záhorská Ves – Suchohrad – Gajary – Malé Leváre – Veľké Leváre – Moravský sv. Ján a Sekule – trasa vedie od sútoku Dunaja a Moravy, cez Vysokú pri Morave – Záhorskú Ves – Gajary – Malé Leváre – až po Moravský sv. Ján – je dlhá 79 km a má 39 náučných tabúľ. Chodník je vhodný aj na pešiu turistiku a in-line korčuľovanie.

Trasa južným Záhorím

Devín – Devínska Nová Ves – Devínske jazero – Zohor – Láb – Plavecký Štvrtok – Malacky – Jakubov – Záhorská Ves – Vysoká pri Morave – Devínska Nová Ves – Devín.

The Bridge of Maria Theresatop

The pedestrian and cycling bridge was opened in 2012. The Bridge, connecting until recently divided Europe, will lead you through the state border to Austria. The bridge is 955 m long and its steel bridge construction measures 525 m in length.

Nature trail of the Morava river alluvial plain (Nivou Moravy) (The Moravian cycloway – 79 km)

Devín – Devínska Nová Ves – Devínske Jazero – Vysoká pri Morave – Záhorská Ves – Suchohrad – Gajary – Malé Leváre – Veľké Leváre – Moravský Svätý Ján and Sekule. The track leads from the confluence of the rivers Danube and Morava, through Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Gajary, Malé Leváre, up to Moravský Svätý Ján. It is 79 km long and has 39 information boards. The path is also suitable for walking and inline skating.

The Track through Southern Záhorie (Trasa južným Záhorím)

Devín – Devínska Nová Ves – Devínske jazero – Zohor – Láb – Plavecký Štvrtok – Malacky – Jakubov – Záhorská Ves – Vysoká pri Morave – Devínska Nová Ves – Devín.

Fahrradbrücketop

Die Brücke wurde 2012 eröffnet. Der Steg über die March, der Fußgängern und Radfahrern dient, ist 955 m lang und führt über die Staatsgrenze nach Österreich. Die Brücke verbindet so das bis vor kurzem getrennte Europa. Ihre Stahlkonstruktion hat eine Länge von 525 m.

Naturlehrpfad Nivou Moravy (Marchauen) (March-Fahrradweg – 79 km)

Devín – Devínska Nová Ves – Devínske jazero – Vysoká pri Morave – Záhorská Ves – Suchohrad – Gajary – Malé Leváre – Veľké Leváre – Moravský sv. Ján und Sekule. Der Weg führt vom Zusammenfluss von March und Donau über Vysoká pri Morave – Záhorská Ves – Gajary – Malé Leváre – bis nach Moravský sv. Ján. Er ist 79 km lang und hat 39 Information­stafeln. Der Weg ist auch zum Wandern und für Inline-Skating geeignet.

Route über Süd-Záhorie

Devín – Devínska Nová Ves – Devínske jazero – Zohor – Láb – Plavecký Štvrtok – Malacky – Jakubov – Záhorská Ves – Vysoká pri Morave – Devínska Nová Ves – Devín.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 129257
počet prístupov dnes: 10