QRLink.sk


[  «  späť ]
Devínska Nová Ves » Dendropark pod Devínskou Kobylou

Dendropark pod Devínskou Kobylou

Dendropark pod Devínskou Kobylou (sídlisko Podhorské)top

Náučná prírodná lokalita sa nachádza na severnom svahu Devínskej Kobyly nad sídliskom Podhorské. Sú tu vysadené pôvodné druhy stromov a kríkov, ktoré rastú na Devínskej Kobyle, pri každom druhu dreviny je osadená informačná tabuľa.

Dendrologic Park under Devínska Kobyla Hill (Residential area Podhorské)top

An educational open-air area is located on the northern slopes of the Devínska Kobyla Hill, just above the residential area of Podhorské. It provides information and identification of local tree and shrub species that are indigenous on Devínska Kobyla Hill. Every individual plant is equipped with an information board.

Dendropark unter Devínska Kobyla (Siedlung Podhorské)top

Der Naturlehrpfad befindet sich am nördlichen Abhang von Devínska Kobyla über der Siedlung Podhorské. Dort sind heimische Bäume und Sträucher angepflanzt, die auf Devínska Kobyla wachsen. Bei jeder Holzart ist eine Informationstafel eingesetzt.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 131274
počet prístupov dnes: 35