QRLink.sk


[  «  späť ]
Devínska Nová Ves » Devínska Kobyla

Devínska Kobyla

Devínska Kobylatop

Prírodnou dominantou Devínskej Novej Vsi je bezpochyby masív Devínskej Kobyly. Juhozápadné svahy Devínskej Kobyly boli vyhlásené za Národnú prírodnú rezerváciu so štvrtým (skoro najvyšším) stupňom ochrany. Najzaujímavejšou časťou Devínskej Kobyly je pieskový odkryv Sandberg, do ktorého je ale vstup zakázaný. Návštevníkov potešia nádherné výhľady na Hainburgské kopce, zámok Schloss Hof, sútok Moravy a Dunaja s hradom Devín.

Devínska Kobyla Hilltop

A natural landmark of Devínska Nová Ves is undoubtedly a massif of Devínska Kobyla. Its south-west slopes have been designated a national protected area with the 4th (the second highest) degree of protection. The most interesting part of Devínska Kobyla is a sandrock exposure Sandberg (no entry!). Visitors will be also pleased with a beautiful view of The Hainburg Hills, The Hof Palace and the Devín Castle at the confluence of the rivers Morava and Danube.

Berg Devínska Kobylatop

Das Massiv von Devínska Kobyla ist ohne Zweifel ein Naturwahrzeichen von Devínska Nová Ves. Seine südwestlichen Hänge wurden zum nationalen Naturreservat mit dem vierten (zweithöchsten) Schutzgrad erklärt. Der interessanteste Teil von Devínska Kobyla ist der Sandsteinaufschluss Pieskovec (Sandberg), zu dem das Betreten verboten ist. Durch herrliche Aussichten auf die Hainburger Berge, Schloss Hof, den March-Donau-Zusammenfluss mit der Burg Devín werden Besucher bezaubert.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 128143
počet prístupov dnes: 11