QRLink.sk


[  «  späť ]
Devínska Nová Ves » Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku (Istrijská 68)top

Významnou časťou histórie DNV je chorvátske osídlenie, Chorváti do tejto oblasti prišli počas tzv. chorvátskej kolonizácie v 16. storočí. Stála expozícia chorvátskych dejín a kultúry poskytuje širokej verejnosti informácie o ich bohatej materiálnej i duchovnej kultúre. Budova slúži zároveň ako sídlo Chorvátskeho kultúrneho zväzu.

Museum of the Culture of the Croatians in Slovakia (68 Istrijská St.)top

A significant part of the history of Devínska Nová Ves is the Croatian population. The Croatians came to this area during the so-called Croatian colonisation in the 16th century. The permanent exhibition of the Croatian history and culture offers information about their rich material and spiritual heritage to the general public. The building also serves as the seat of The Croatian Cultural Association.

Slowakisches Nationalmuseum. Museum der kroatischen Kultur in der Slowakei (Istrijská 68)top

Ein bedeutender Bestandteil der Geschichte von Devínska Nová Ves ist die kroatische Besiedlung. Die Kroaten kamen während der sogenannten kroatischen Kolonisation im 16. Jahrhundert in dieses Gebiet. Die Dauerausstellung der kroatischen Geschichte und Kultur bietet der breiten Öffentlichkeit Informationen über ihre reiche materielle sowie auch geistige Kultur. Das Museum dient zugleich auch als Sitz des Kroatischen Kulturvereines.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 128144
počet prístupov dnes: 12