QRLink.sk


[  «  späť ]
Devínska Nová Ves » Socha sv. Jána Nepomuckého

Socha sv. Jána Nepomuckého

Socha sv. Jána Nepomuckého (pri kostole)top

Podľa písomných prameňov najstaršia socha v Devínskej Novej Vsi pochádza z roku 1731. Sv. Ján Nepomucký je uctievaný ako mučeník spovedného tajomstva a patrón pri prírodných pohromách a povodniach.

St. John of Nepomuk (on the church hillrock)top

The oldest statue of Devínska Nová Ves dates back to 1731 according to the written records. St. John of Nepomuk is worshipped as martyr of the Seal of Confession and patron against natural disasters and floods.

Statue des heiligen Johann Nepomuktop

Die Statue sei nach schriftlichen Quellen die älteste in Devínska Nová Ves und stammt aus dem Jahr 1731. Sankt Johann Nepomuk wird als Märtyrer des Beichtgeheimnisses und Patron bei Naturkatastrophen und Fluten (Hochwasser) verehrt.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 128142
počet prístupov dnes: 10