QRLink.sk


[  «  späť ]
Žilina » Dom umenia Fatra

Dom umenia Fatra

Dom umenia Fatratop

Secesná budova, ktorú postavil Rufinus Stejskal v roku 1921 ako kino a divadlo s názvom „Grand Bio Universum“ (Veľký univerzálny biograf). Výstavbu budovy realizoval žilinský staviteľ Ludvik Kanturek.

3. 1. 1922 sa tu konala celoštátna premiéra prvého slovenského hraného filmu Jánošík, ktorý nakrútila americko-slovenská spoločnosť Tatra – film corp. z Chicaga. Hlavnú úlohu Jánošíka vo filme stvárnil český herec Theodor Pištěk (1895 – 1960) a jeho milú Mária Fábryová, ochotníčka z Dolného Kubína. Kino dostalo po poštátnení názov Fatra. Sídlilo tu do roku 1983.

V rokoch 1983 – 1988 sa uskutočnila rekonštrukcia a prístavba tejto secesnej budovy pre potreby Štátneho komorného orchestra Žilina (založený 1. januára 1974). Dnes nesie názov Dom umenia Fatra a konajú sa tu koncerty.

House of Arts Fatratop

This art–nouveau building was built by Rufinus Stejskal in 1921 and served as a cinema and theatre under the name „Grand Bio Universum“. (Great Universal Biograph). The building was constructed by the Žilina architect Ludvik Kanturek.

In this building, on 3rd January 1922, the national premiere of the first Slovak film „Jánošík“ was shown here. The film was made by the American–Slovak corporation TATRA – a film corporation from Chicago.The character of Jánošík was portrayed by a Czech actor Theodor Pištěk (1895 – 1960) and his lover by an amateur actress Mária Fábryová from Dolný Kubín. After nationalisation in 1945 the cinema was renamed the Fatra. It was situated here until the year 1983.

In 1983 – 1988 the building was reconstructed for the needs of the State Chamber Orchestra (founded on 1st January 1974). Nowadays, it is known as the House of Arts Fatra and concerts are held here.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 128142
počet prístupov dnes: 10