QRLink.sk


[  «  späť ]
Žilina » Kostol sv. Juraja

Kostol sv. Juraja

Kostol sv. Jurajatop

Najzápadnejšie situovaná gotická drevená sakrálna stavba na Slovensku, sa nachádza v miestnej časti Žilina – Trnové, na miernom návrší, uprostred cintorína. Postavili ho pravdepodobne podľa vzoru kostolíka, ktorý sa nachádzal v Zábreži na Orave.

Najstaršia zachovaná písomná správa o Kostole sv. Juraja pochádza z roku 1583. Ide o jednoloďovú zrubovú stavbu so sedlovou strechou. Krátka loď má takmer štvorcový pôdorys a neskoršie pristavanú vežu. Na jej vrchole sa nachádzajú dva vzácne zvony, ktoré zadovážil richtár v Trnovom Judex Mikuláš Trnovský. Na väčšom z nich je nápis VERBVM DOMINI MANET IN AETERNVM ANNO 1604 NICOLAUS TRNOVSKY IUDEX F:C: (Pánovo slovo nech zaznieva naveky), na menšom je nápis VERBVM DOMINI MANET IN AETERNVM ANNO 1606 NICO. TR. F.C.

Steny kostola sú obité doskami a vyzdobené schematickou ornamentikou v bielo-červeno-šedom prevedení od neznámeho autora z prvej polovice 17. storočia. Z 18. storočia pochádza takmer celý súčasný mobiliár, ktorého niektoré časti sem boli v roku 1720 prenesené z neďalekého Višňového. Podľa datovania okennej mreže bol kostol v roku 1776 renovovaný. Posledná významná obnova sa uskutočnila v roku 1826. Vnútorné zariadenie chrámu tvorí barokový oltár pochádzajúci z prvej tretiny 18. storočia, na ktorom umiestnili plastiku sv. Juraja. Polychrómovanú drevorezbu oltára dopĺňa vo vrchole svätožiara s dvoma anjelmi. Súčasťou výzdoby je olejomaľba na plátne so sv. Annou a Pannou Máriou. Vedľa oltára sa v minulosti nachádzala drevená socha Immaculaty s dieťaťom na rukách. Kostol je od roku 1963 národnou kultúrnou pamiatkou. Do roku 1994 slúžil Kostol sv. Juraja svojmu účelu.

The Church of St. Georgetop

The Church of St. George, the most westerly situated wooden Gothic sacral building in Slovakia, is located in a suburb of Žilina – Trnové, on a small hill in the middle of a cemetery. It was probably designed and built along similar lines to a church located in Zábrežie in Orava Region.

The oldest preserved written report on the church of St. George dates back to 1583. It is a one-nave log building with a saddle roof. The short nave has a square layout and a tower, which was later added. At the top of the tower there are two precious bells donated by the mayor of Trnové Judex Mikuláš Trnovský. The larger one bears the inscription VERBVM DOMINI MANET IN AETERNVM ANNO 1604 NICOLAUS TRNOVSKY IUDEX F:C: (let the word of the Lord resound forever), the smaller bell the inscription VERBVM DOMINO IN MANET AETERNVM NICO ANNO 1606. TR. F.C.

The walls of the church, designed by an unknown architect and dating from the mid 17th century, are slatted and decorated with schematic white, red and grey ornaments. Almost all the existing furniture dates from the 18th century, some of which was transferred here in 1720, from the nearby village of Višňové.

According to the date on the window grilles, the church was renovated in 1776. The last major renovation took place in 1826. The interior of the church features a baroque altar with a sculpture of St. George, dating from the first third of the18th century. The altar’s polychrome woodcarving is completed at the top by an aureole with two angels. Part of the decoration is an oil painting on canvas featuring St. Anna and the Virgin Mary. Beside the altar there had previously been, a wooden statue of the Immaculata with the child in her arms. The church has been a national cultural monument since 1963 and until 1994, the Church of St. George was operational.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 128145
počet prístupov dnes: 13