QRLink.sk


[  «  späť ]
Žilina » Považská galéria umenia

Považská galéria umenia

Budova Považskej galérie umeniatop

Secesná budova, ktorú postavili v roku 1911 podľa projektu budapeštianskeho staviteľa Karola Kocha, bola sídlom Uhorského kráľovského pohraničného policajného kapitanátu do zániku Rakúska-Uhorska v roku 1918. Neskôr tu sídlilo Okresné žandárske veliteľstvo. Od roku 1976 je sídlom Považskej galérie umenia v Žiline, ktorá sa oddelila od Považského múzea v Žiline. V súčasnosti je v podkrovných priestoroch inštalovaná expozícia výtvarných diel akademického maliara Vincenta Hložníka.

The building of the Považská Gallery of Artstop

This art–nouveau building was build to the design of the Budapest architect Karol Koch in 1911. It was a seat of the Hungarian Royal Border Police Office until the downfall of the Austro–Hungarian Monarchy in 1918. The County Police Command was situated there afterwards. The building has been the seat of the Považská Gallery of Arts separated from the Považské Museum in Žilina since 1976. In Považská Gallery of Arts you can see exhibition of Vincent Hložník (slovak artist).

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 128144
počet prístupov dnes: 12