QRLink.sk


[  «  späť ]
Nitra » Dražovský kostolík

Dražovský kostolík

Dražovský kostolík sv. Michala Archanjelatop

Už z diaľky víta pocestných malebný kostolík – Kostol sv. Michala Archanjela v Dražovciach. Dominanta týčiaca sa na ostrohovitom výbežku Tribečského pohoria je viditeľná od nitrianskych rovín až po časť Považia. Mĺkvy svedok dávnych čias je románskou stavbou z polovice 11. st. V najstaršom období kostol vlastnil miestny šľachtic Dražej. Od tohto ,typicky slovanského mena je odvodený názov obce. Neskôr patrila pod nitrianske biskupstvo, spomína sa v Zoborskej listine z roku 1111 ako Drasei. Miesto, na ktorom kostolík stojí, je významnou archeologickou lokalitou. Bolo tu objavené slovanské hradisko aj s pohrebiskom. Hoci kostolík prešiel viacerými prestavbami, zachoval si svoje stredoveké čaro. Jednoloďová stavba s polkruhovou apsidou je charakterizovaná ako románska emporová kaplnka. Loď má rovný strop a na západnej strane poschodovú emporu. Fasády sú hladké, v strede priečelia je veža zakončená murovanou ihlanovou strechou. Jedna z najlepšie zachovaných románskych pamiatok Slovenska je zasvätená svätému Michalovi Archanjelovi. Pre kresťanov predstavuje symbol boja so zlom a nebezpečenstvom.

Stavba kostolíka a jeho umiestnenie vyvolávali v ľuďoch odpradávna záujem a posvätnú úctu. O tomto prekrásnom mieste koluje medzi miestnymi obyvateľmi viacero povestí. Traduje sa, že sa pred oltárom niekoľkokrát zjavila Panna Mária. Jej zjavenie podnietilo ľudí k oprave malého chrámu. V povestiach sa tiež rozpráva, že Dražovčania z vršku dolovali kameň, z ktorého tiekla krv. Bol od krvi preto, lebo ľudská vypočítavosť narušila miesto, ktoré si vybrali nebesá. Podľa legendy dal totiž kostolík vystavať kráľ Štefan na mieste, ktoré označil za Bohom stvorené.

Každého, kto sem zavíta, očarí nielen zvláštna atmosféra jednoduchej stavby vládnuca i vo svätyni, ale aj prekrásny výhľad doďaleka.

St. Michael the Archangel Church in Dražovcetop

This picturesque church, erected on a sharp projection of the Tribecske Mountains, can be seen from all throughout the Nitra flatlands up to the Vah River region, and welcomes visitors from a distance. This Romanesque construction from the mid 11th c. – a silent relic from the old times – first belonged to Dražej, a local nobleman. From this common Slavonic name also the name of the village is derived. Later on, it was in the possession of the Nitra bishopric; in the Zobor documents from 1111 it appears as Drasei. The location on which the church stands is an important archaeological site because a Slavonic hillfort together with a burial ground were found there. Despite various reconstructions, the church has maintained its medieval spirit. Thus, it remains a Romanesque galleried chapel, i.e. a single-nave building with a semicircular apse. The nave ceiling is flat; however, on the western side is a tier gallery. Façades are very simple although the front features a belfry with a pyramidal top that soars to the sky. This church– one of the best preserved Romanesque monuments in Slovakia – is consecrated to St. Michael the Archangel, who for Christians symbolizes the fight against evil and danger.

Both the building and its location have traditionally drawn popular interest and reverence. Various myths about this beautiful venue are spread among the local people. Legend has it that the Virgin Mary has appeared in front of the altar several times, her apparition having encouraged people to repair this small church. According to other legends, the stone the local people extracted from this small hill used to leak blood. It is believed it was because human expediency violated this sacred place. In another legend, it was King Stephan that had this small church built on this place, following what he thought were the Lord’s wishes. Regular religious services are now held at St Michael’s.

Everyone who comes here is enchanted by the peculiar atmosphere of this simple church, easily perceived both inside the shrine and outside, thanks to the magnificent views.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 128142
počet prístupov dnes: 10