QRLink.sk


[  «  späť ]
Nitra » Kalvária

Kalvária

Kalváriatop

Po výstupe po skalách a stepnej tráve popri zastaveniach krížovej cesty sa z vrcholu kopca pútnikovi naskytne nádherný pohľad na mesto. Z kopca ukrojil človek hodný kus pri ťažbe kameňa. Kalvária je krásna, uchvacujúca okolo Veľkej noci, keď celá vonia od rozkvitnutého orgovánu. Na najvyššom mieste dominuje súsošie Kalvárie a Kaplnka sv. Kríža, ktorá pôvodne slúžila ako turecká varta. Krížová cesta patrí ku Kostolu Nanebovzatia Panny Márie, zastavenia sem boli prenesené z objektu kamaldulského kláštora na Zobore.

Kostolík bol pôvodne románsky, o jeho existencii je zmienka v Prayovom kódexe, aj v listine Bela IV. z roku 1248. Aj keď bol mnohokrát poškodený, veriaci ho vždy znovu obnovili, preto sa na jeho stavbe odrážajú prvky románskeho, gotického i renesančného slohu. Odpradávna slúžil ako pútnický, dodnes sa každoročne v auguste koná tradičná pút k Matke Božej. J. E. kardinál Korec na žiadosť rehole verbistov 1. júla 1997 opäť zriadil na Kalvárii farnosť, ktorú spravujú pátri misionári.

Vedľa kostola Nanebovzatia Panny Márie bola postavená pôvodná stavba kláštora v roku 1765 v neskoro­renesancnom štýle. Kláštor dal postaviť biskup Ján Gustíni pre španielsky rád Nazarénov. Od začiatku 50-tych rokov tu mala svoje sídlo dnešná Slovenská poľnohospodárska univerzita. V súčasnosti slúži objekt ako Misijný dom Spoločnosti Božieho Slova a sídlo Misijného múzea, zbierku ktorého tvoria exponáty z misijných ciest.

Pod Kalváriou, na začiatku Kasalovej ulice, sa nachádza Jaskynná kaplnka Panny Márie (Lurdská kaplnka), slávnostne vysvätená v roku 1913. Lemuje ju množstvo ďakovných tabúl. Konajú sa pri nej pobožnosti, je miestom pre tiché zastavenia okoloidúcich.

Calvarytop

After climbing the rock- and grass-covered slope of this hill, following a path lined with the Stations of the Cross, the pilgrim is presented with a beautiful view of the city. Once there, the visitor can see that a significant piece of the hill was cut o due to limestone mining. The best time to visit the Calvary is at Easter when a lovely scent of blossoming lilac spreads around. Two features dominate the hill top: a monumental sculpture group representing the Calvary and the Chapel of the Holy Cross, originally a Turkish beacon. The Stations of the Cross, brought from the Calmadule Monastery on Zobor Hill, belong to the Church of the Assumption of the Virgin Mary.

Originally built in Romanesque style, this church was first recorded in Pray’s codex as well as in the 1248 charter by Bela IV. The church was destroyed several times, although reconstruction always followed. Consequently, it contains Romanesque, Gothic and Renaissance features. A pilgrimage destination from time immemorial, the site holds a traditional pilgrimage to the Mother of God in August every year. Upon a request from the Societas Verbi Divini, Cardinal J.E. Korec re-established a parish run by father missionaries on this site on 1 July 1997.

Adjacent to the Church of the Assumption of the Virgin Mary is a building erected in 1765 in a Late Renaissance style. This building first served as a monastery for the Spanish Nazarene Order, following orders by Bishop Ján Gustíni. From the early 1950s it became the seat of the Slovak Agricultural University. Today the building serves as the Mission House of the Divine Word Society (Societas Verbi Divini) as well as the seat of Mission Museum, whose collection contains artefacts from missionary journeys.

At the foot of the Calvary Hill, at the beginning of Kasalová Street, one can find the Cave Chapel of the Virgin Mary (Lourdes Chapel), officially consecrated in 1913. Since that time many thank-you tablets have been installed there. Many religious services have been held there and it is a favourite site for the silent prayers of the faithful.

Kalvarienbergtop

Vorbei an den Kreuzweg-Stationen gelangt der Pilger über den mit Steppengras bewachsenen Felsen zum Gipfel. Dort bietet sich ihm ein wunderschönes Ausblick auf die Stadt. Durch den Kalkabbau verlor der Berg einen großen Teil seiner Dimension. Er ist am schönsten um Ostern, wenn er in einem Fliedermeer erblüht und der feine Duft die ganze Luft erfüllt. Auf dem Berggipfel dominiert die Statuengruppe des Kreuzweges und die Kapelle des Heiligen Kreuzes, die ursprünglich als türkische Bastei diente. Der Kreuzweg gehört zur Kirche Maria Himmelfahrt, die Kreuzweganhalten wurden hierher vom Kamalduler Kloster auf dem Zoborberg gebracht.

Die Kirche war ursprünglich romanisch. Von ihrer Existenz ist die schriftliche Erwähnung im Pray Kodex, oder in der Urkunde von Belo dem IV. aus dem Jahre 1248. Trotz der mehrmaligen Zerstörungen erbauten die Gläubigen sie immer wieder, deshalb spiegeln sich an ihrer Bau Elemente des romanischen, gotischen und Renaiisancestiles ab. Seit Ewigkeiten dient sie als Wallfahrtskirche. Bis heute findet hier mehr hier jedes Jahr traditionelle Pilgerfahrt zur Mutter Gottes statt. Seine Exzellenz Kardinal Korec errichtete auf dem Kalvarienberg auf die Bitte der Missionaren Verbum Dei am 1. Juli 1997 die Pfarrei, die die Missionare verwalten.

Neben der Kirche Maria Himmelfahrt wurde das ursprüngliche Gebäude des Klosters im Jahre 1765 im Spätrenaiisancestil gebaut. Das Kloster ließ der Bischof Gustíni für das spanische Orden der Nazarenen erbauen. Seit dem Anfang der 50-en Jahren hatte hier heutige Slowakische landwirtschaftliche Universität in Nitra seinen Sitz. In der Gegenwart dient das Objekt als das Haus der Missionare Verbum Dei und die Sitzung des Missionsmuseums mit den Exponaten von den Missionswegen.

Unter dem Kalvarienberg, zum Ende der Kasalova Strasse, befindet sich Höhlenkapelle der Jungfrau Maria, sie wurde 1913 feierlich eingeweiht. Seit der Zeit bauten die Leute zur Kapelle Gedenktafeln hin. Es fanden hier mehrere Gottesdienste statt, sie ist häufiges Anhalten für stille Gebete der Gläubigen.

Kálvariatop

A sziklák és a préri füves domb megmászása után, a keresztútnál a dombtetorol lenézve a zarándok csodálatos kilátást tudhat a magáénak. A dmbból az emberek a mészkofejtés során elég markáns részt leszeltek. A Kálvária Húsvét idején a legszebb, ugyanis az egész dombot elárassza a nyíló orgona csodálatos illata. A dmbteton dominál a kálvária szoborcsoportja illetve a Szent Kereszt Kápolnája, amely régen a törökök orhelyeként szolgált. A keresztút a Szúz Mária mennybemenetele nevezetu templomhoz tartozik, ahová a szent szobrok a zobori Kamalduli kolostor épületébol voltak áthozva. A kis templom eredetileg román stílusban épült. Létezésérol említést tesznek a Pray kódexben és IV. Béla 1248-as levelében. Bár többször lerombolták a hívok mindig újra építették. Ezért a templomon többfajta stílus jegyeit figyelhetjük meg, így például román, gótikus, reneszánsz. Osidok óta zarándokhelynek számít. A mai napig minden év augusztusában a hagyományos Isten anyához nevu búcsújárást. Kardinál bíboros a Verbiszta rend kérésére 1997. július 1-jétol ismét elindította az egyházközösség muködését, amelyet a misszionáriusok vezetnek. E templom mellett megtalálható egy kolostor eredeti épülete is, mely 1765-ben késo reneszánsz stílusban volt felépítve. A kolostort Gustíni János nevu püspök építtette a spanyol nazarénusok részére. Az 5O-es évek elejétol itt volt a Szlovák Mezogazdasági Egyetem székhelye. Jelenleg az építmény az isten Szava egyesület Missziós házaként szolgál. Továbbá a Missziós Múzeum székhelye, melynek kiállított anyaga a missziós utakról származik. A Kálvária alatt a Kaszal utca elején található meg a Lurdi kápolna (Szuz Mária barlang kápolnája), mely 1913-ban volt ünnepélyesen felszentelve. Azóta is sok vallásos szertartásnak ad helyszínt. A hívo emberek gyakori megállóhelye egy meghitt, csendes imára.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 129257
počet prístupov dnes: 10