QRLink.sk


[  «  späť ]
Rajecká dolina » Kalvária a Lurdská kaplnka v Rajeckej Lesnej

Kalvária a Lurdská kaplnka v Rajeckej Lesnej

 • SLOVENSKY
 • ENGLISH
 • DEUTSCH
  • text
  • audio
 • MAGYAR
  • text
  • audio

Kalvária a Lurdská kaplnka v Rajeckej Lesnejtop

Približne 500 m od Baziliky Narodenia Panny Márie a Domu Božieho Narodenia so Slovenským Betlehemom možno navštíviť Frivaldskú kalváriu. Zahŕňa 14 malých kaplniek – zastavení posledného utrpenia Pána Ježiša – pri ceste širokým chodníkom na kopec Kalvária. Na vrchu sa týči Kostol Nanebovstúpenia Pána a pred ním kríž Ježišovho ukrižovania. Mnohokrát počas roka sa veriaci nielen z rajeckého dekanátu stretávajú na tomto mieste za účelom prehĺbenia svojho vzťahu k Bohu. Je to skutočne mystické miesto zasadené do javorového lesíka, ktorý umocňuje pocity a zintenzívňuje meditáciu.

Calvary and Lourdes Chapel in Rajecká Lesnátop

It is possible to visit the so–called Friwald Calvary approximately 500 m off Basilica of Virgin Mary's Nativity and Dwelling of God's Nativity with Slovak Bethlehem. It comprises 14 small chapels – stations of Jesus' last suffering – along the road by the wide pathway leading upon the hill called simply as Calvary. Church of Lord's Ascension stands at the top of the Calvary hill and in front of that, there is a high cross of Christ Crucified. Many times during the year, believers not only from Rajec deanship meet at this place in order to deepen their relationship with God. It is really a mystical place set in a little maple forest, which enhances the feelings and intensifies the meditation.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 128142
počet prístupov dnes: 10