QRLink.sk


[  «  späť ]
Rajecká dolina » Kostol sv. Ladislava v Rajci

Kostol sv. Ladislava v Rajci

 • SLOVENSKY
 • ENGLISH
 • DEUTSCH
  • text
  • audio
 • MAGYAR
  • text
  • audio

Kostol sv. Ladislava v Rajcitop

Farský rímsko-katolícky kostol sv. Ladislava sa nachádza v strede mesta Rajec, stojí hneď vedľa hlavnej cesty zo Žiliny do Prievidze. Patrí medzi najstaršie a najvzácnejšie architektonické dedičstvo minulosti. Prvé zmienky o tejto gotickej svätyni môžeme pozorovať už v 14. storočí, presnejšie v roku 1368. Oltárny obraz z 18. storočia znázorňuje sv. Ladislava kľačiaceho pred Matkou Božou. Bol vytvorený známym maliarom, pôvodom z talianskej rodiny usadenej v Salzburgu, Jozefom Zanussim.

V kostole sa nachádzajú aj tri krypty starých rajeckých rodín: Lengyelovskej, Huljakovskej a Kostkovskej. V 19. storočí ich však zamurovali a náhrobné kamene sa vyhodili. Do dnešných čias sa zachoval iba náhrobný kameň Barbory Turzovej z roku 1561 osadený do interiéru kostola. Na severnej strane kostola bola v minulosti umiestnená pamätná tabuľa venovaná významnému rajeckému rodákovi, katolíckemu kňazovi Andrejovi Škrábikovi, ktorý počas svojho života pôsobil v Banskej Bystrici medzi rokmi 1941–1950. Ako jediný z rajeckých duchovných sa stal biskupom.

Kostol sa v minulosti preslávil aj umiestnením prvého organu slávnych výrobcov, rodiny Pažických. Na južnej strane kostola ukazujú čas zrenovované staré slnečné hodiny pochádzajúce z roku 1770. Latinský nápis hovorí: „Keby nebolo Slnka, hodiny by neukazovali čísla.“

Church of St. Ladislav in Rajectop

Parish Roman–Catholic Church of St. Ladislav is located in the centre of the Rajec town, standing right beside the main road from Žilina to Prievidza. It is one of the oldest and most valuable architectonic heritages of the past. We can notice the first remarks of this shrine already in the 14th century, accurately in 1368. The altar painting from the 18th century portrays St. Ladislav being on his knees opposite Mother of God. Joseph Zanussi, well–known painter of an Italian family settled in Salzburg, created the portrait.

Three crypts of old Rajec families are situated in the church: the Lengyel family, the Huljak family and the Kostka family. However, they were bricked up in the 19th century and gravestones were thrown away. Just a tombstone of Barbora Turzo from 1561 has been preserved within the church's interior until the recent period. A commemorative tablet was located in the north section of the church, devoted to significant native son of Rajec, Catholic priest Andrej Škrábik, who worked in Banská Bystrica during 1941 – 1950. He became a bishop as the only one of all the Fathers in Rajec. The church became famous for installing the first organ of renowned manufacturers, the Pažický family. Renewed old sundial shows the time on the south church's side. It comes from 1770. Latin inscription tells: „If there was no Sun, clock wound not show the numbers.“

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 128142
počet prístupov dnes: 10