QRLink.sk


[  «  späť ]
Rajecká dolina » Martinské hole

Martinské hole

 • SLOVENSKY
 • ENGLISH
 • DEUTSCH
  • text
  • audio
 • MAGYAR
  • text
  • audio

Martinské holetop

Lúčanská Malá Fatra predstavuje vyhľadávané miesto pre aktívny oddych, pohyb a príjemnú rekreáciu. Táto lokalita patrí medzi najvyhľadávanejšie lyžiarske strediská na Slovensku. Vďaka východnej orientácii svahov, na ktorých sa v minulosti vystavali lyžiarske vleky a relatívne rozsiahle ubytovacie kapacity, sneh sa tu drží až do príchodu jari, nezriedka až do konca apríla. Ako kontrast ku zimnej sezóne sa v lete stáva vrcholová časť Lúčanskej Malej Fatry obľúbeným cieľom turistov rôznych vekových kategórií. Stabilné a jasné počasie poskytuje úžasné výhľady na všetky svetové strany.

Z geologického hľadiska je táto oblasť v najširšom ponímaní jadrovým pohorím Fatransko-tatranskej oblasti. Reliéf má tvar širokého a plochého chrbta typického lúčnymi porastami.

Vrcholová partia Lúčanskej Malej Fatry znamená pre turistov túžiacich po pokoji a oddychu jednoznačne jednu z najlepších alternatív. Avšak v prípade vyhľadávania adrenalínových zážitkov a nových skúseností vyhýbať sa značkovaným turistickým trasám môže viesť ku nie celkom nevídanému stretu s najrôznejšou divou zverou, medvede (Ursus arctos) nevynímajúc. Z minulosti je známych niekoľko prípadov priameho stretu hubárov alebo zberačov čučoriedok s našim najväčším mäsožravým cicavcom. V členitom reliéfe tohto pohoria nachádzajú pokoj a bezpečný úkryt pred kontaktom s človekom.

Alpine meadows of Martinské holetop

Lúčanská Malá Fatra represents sought place for active lay–off, motion and pleasant recreation. This locality is one of the most significant ski resorts in Slovakia. Thanks to eastern slope aspect, where plenty of ski tows and relatively large–scale accommodation facilities have been built in the past, snow keeps until spring arrival, often till the end of April. As for contrast to winter season, crest portions of Lúčanská Malá Fatra become favourite destination for tourists of different age in summer. Stable and clear weather provides marvellous views to all directions.

From the geological point of view, this territory is a part of crystalline mountains belonging to Fatra-Tatra area. The relief is like a wide and flat crest typical for meadow coppice. The uppermost portion of Lúčanská Malá Fatra means expressly one of the best alternatives for tourists yearning for serenity and repose. However, in case of looking after adrenaline adventures and new experiences, to keep away from marked tourist paths can lead to not quite nonpareil clash with various wild animals including the brown bear (Ursus arctos). Several cases of mushroom–pickers or bilberries-pickers collided with our biggest carnivorous mammal have been recognized in the history. They find peace and safe shelter ahead of man in such a rugged terrain of these mountains.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 126586
počet prístupov dnes: 20