QRLink.sk


[  «  späť ]
Rajecká dolina » Šujské rašelinisko

Šujské rašelinisko

 • SLOVENSKY
 • ENGLISH
 • DEUTSCH
  • text
  • audio
 • MAGYAR
  • text
  • audio

Šujské rašeliniskotop

Táto prírodná rezervácia s celkovou rozlohou 10,8 ha sa nachádza na juhozápad od obce Šuja, asi 2 km južne od Rajca. Vyhlásená bola v roku 1983 a vznikla na fluviálnych sedimentoch riečnej nivy Rajčianky. Európska komisia toto rašelinisko zaradila medzi územia európskeho významu.

Z biologického a ekologického hľadiska predstavuje jedinečný mikrosystém ojedinelého mokraďovitého územia. Lokálnu vegetáciu charakterizuje najmä ostrica Dawallova (Carex davolliana), pričom mimoriadne cenným sa javí výskyt dominantnej šašiny hrdzavej (Schoenus ferrugineus) a ďalších zriedkavých, reliktných a existenčne ohrozených druhov: žltohlav obyčajný (Trollius altissimus), páperník širokolistý (Eriophorum latifolium) alebo prvosienka pomúčená (Primula farinosa). Šujské rašelinisko pokrýva rozsiahlymi areálmi vŕba rozmarínolistá (Salix rosmarinifolia). V 70. rokoch 20. storočia tu vzniklo ťažbou rašeliny plytké jazierko, čo reprezentuje významné liahnisko obojživelníkov, a to prevažne skokanov hnedých (Rana temporaria), rosničky zelenej (Hyla arborea) alebo mloka bodkovaného (Triturus vulgaris). Z plazov treba spomenúť najmä jaštericu živorodú (Zootica vivipara) či vretenicu severskú (Vipera berus).

PR je vyhlásená na ochranu zachovalých zriedkavých slatinných a rašelinných druhov rastlín a ich spoločenstiev na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Nature reserve Šujské rašeliniskotop

This nature reserve has total area of 10.8 ha. It is located to the south-west from Šuja community, some 2 km off Rajec. It was declared in 1983 and originated on fluvial sediments of Rajčianka's a­lluvial plain. European Commision listed this peat moorland into the territories of European significance. From the biological and ecological point of view, the reserve represents an extraordinary microsystem of unique wetland area. Dawall's sedge (Carex davolliana) characterizes the local vegetation. The occurrence of Brown bog–rush seems to be exceptionally precious, besides other rare, relic and existentially endangered species, e.g. Trollius altissimus, Cotton grass (Eriophorum latifolium) or Bird's eye primrose (Primula farinosa). Rosemary leaf willow covers the peat moorland by vast areas. A little shallow lake originated in the 1970s. It represents significant incubator of amphibians, especially Brown frog (Rana temporaria), Tree frog (Hyla arborea) or Palmate newt (Triturus vulgaris). Viviparous lizard (Zootica vivipara) or Common adder (Vipera berus) is typical reptile species here. The nature reserve Šujské rašelinisko was declared in order to protect rare marshy and peaty flora species and their ecosystems for scientific, educational and cultural purposes.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 128144
počet prístupov dnes: 12