QRLink.sk


[  «  späť ]
Rajecká dolina » Turská skala

Turská skala

 • SLOVENSKY
 • ENGLISH
 • DEUTSCH
  • text
  • audio
 • MAGYAR
  • text
  • audio

Turská skalatop

Prírodná pamiatka, ktorá sa nachádza na ceste zo Žiliny do Prievidze za ľavou odbočkou na Turie, bola vyhlásená v roku 1982 o výmere 4,38 ha. Podobne ako Poluvsianska skalná ihla, aj Turská skala vznikla oddelením špecifického geomorfologického útvaru od priľahlých dolomitových Slnečných skál. Príčinou je zarezanie Rajčianky do menej odolnej výplne Žilinskej kotliny, a preto sa považuje za vzorový príklad tzv. obtočníka pre meandrovanie Rajčianky smerom na sever. Územiu sa poskytuje ochrana na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Turská skala spolu s protiľahlými dolomitmi Slnečných skál predstavuje akoby bránu na ceste do Rajca. V poslednej dekáde 20. storočia bol na južnom skalnom brale namaľovaný slovenský štátny znak.

Natural monument Turská skalatop

Natural monument, which is located beyond the left turnout to Turie, on the road from Žilina to Prievidza, was declared in 1982 with total area 4.38 ha. Like Poluvsianska skalná ihla, Turská skala (Rock of Turie) also originated by disintegrating of a specific geomorphologic object from adjacent Slnečné skaly (Sunny Rocks). The reason was carving of Rajčianka to less resistant filling of Žilinská kotlina (Žilinská hollow basin). Therefore it is considered to be the best example of the so–called bypass meander of Rajčianka northwards. The area is protected for research, educational and cultural purposes. Turská skala represents quasi the gate to the Rajec region together with the opposite dolomites of Slnečné skaly. During the 1990s, the state coat of arms was painted on its southern massif.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 128142
počet prístupov dnes: 10