QRLink.sk


[  «  späť ]
Rajecká dolina » Lietavský hrad

Lietavský hrad

 • SLOVENSKY
 • ENGLISH
 • DEUTSCH
  • text
  • audio
 • MAGYAR
  • text
  • audio

Lietavský hradtop

Hrad bol postavený v 1. polovici 13. storočia na vrchu Cibulník v nadmorskej výške 635 m n.m. medzi obcami Lietava a Lietavská Svinná. Jeho zrúcaniny sú považované za najrozsiahlejšie na Slovensku, pričom samotný hrad bol pravdepodobne rozlohou druhý najväčší. Strmé a neprístupné skaliská odjakživa chránili Lietavský hrad pred nájazdmi zo severnej a východnej strany. V stredoveku sa považoval za nedobytný a do jeho panstva patrilo 35 obcí (aj z Rajeckej doliny). Toto sídlo zažilo najväčší rozmach za vlády palatína Turza, avšak už od konca 17. storočia nie je obývaný. V 18. storočí sa z dôvodu krádeže previezli všetky archívne materiály spolu so zariadením na Oravský zámok. Od tohto obdobia sa o hrad už vôbec nikto nestaral a donedávna iba chátral pod vplyvom času a poveternostných podmienok (preborené strechy a jednotlivé poschodia).

V posledných rokoch sa však skupina mladých aktivistov snaží o rekonštrukciu Lietavského hradu získaním finančných zdrojov z rôznych grantov. Lietavský hrad poskytuje jeden z najkrajších výhľadov v okolí, odkiaľ možno dovidieť až do Terchovskej doliny, na Kysuckú bránu, Javorníky, Súľovské vrchy, protiľahlé Skalky či Lúčanskú časť malej Fatry.

Lietava Castletop

This castle was built in the first half of the 13th century, on the Mt. Cibulník, 635 m asl., between the Lietava and Lietavská Svinná communes. Its ruins are considered to be the widest in Slovakia, however, the castle itself was presumably the second largest. Steep and inaccessible slopes have always protected Lietava Castle from the attacks and various incursions from the northern and eastern side. It was considered to be impregnable during the Medieval Ages and 35 communities (also from Rajecká valley) belonged to its domain. This castle reached its greatest power during the reign of palatine Thurzo, however, it has been abandoned since the end of the 17th century. All the archive materials, together with furniture, have been moved in the 18th century to the Orava Castle due to often robberies. Since that time nobody cared about this castle. Until not long time ago, it deteriorated under the influence of time and climatic conditions (damaged roofs and floors).

In the recent few years, the group of young activists is trying for the reconstruction of Lietava Castle thanks to financial help from various grants. Lietava Castle provides one of the most beautiful views in the area – Terchovská valley, Kysucká breakthrough, Javorníky mountains, Súľovské mountains, Skalky or Lúčanská section of Malá Fatra mountains are visible from there.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 128144
počet prístupov dnes: 12