QRLink.sk


[  «  späť ]
Rajecká dolina » Súľovské skaly

Súľovské skaly

 • SLOVENSKY
 • ENGLISH
 • DEUTSCH
  • text
  • audio
 • MAGYAR
  • text
  • audio

Súľovské skalytop

CHKO Strážovské vrchy zasahuje na najsevernejšom cípe svojho rozloženia aj do oblasti Rajeckej doliny. Ide o časť s názvom Súľovské vrchy, pričom ich východný hrebeň vytvára západný lem nášho územia.

Súľovské skaly predstavujú najstaršie chránené územie v Súľovských vrchoch vyhlásené v roku 1973 v ľavobrežnej časti stredného Váhu. Celková výmera Súľovských skál je približne 543 ha.

Čo sa týka fauny a flóry, za najvzácnejšie sa považujú zachovalé skalné a lesné biocenózy. Mnohé rastlinné druhy tu dosahujú hraničné miesta svojho výskytu v Karpatoch. Početní sú zástupcovia lesnej zveri, ktorá tu nachádza prirodzený domov, napríklad jelene, srny, diviaky, líšky.

Žibrid (867 m n.m.), druhý najvyšší vrchol Súľovských vrchov (po vrchu Veľký Manín, 890 m n.m.) a zároveň najvyšší vrchol Súľovských skál, sa vypína na východnom hrebeni Súľovských skál. Predstavuje zalesnenú horskú dominantu nad obcami Zbyňov a Jasenové. Z tohto vrcholu možno dovidieť na celú Súľovskú kotlinu obkolesenú skalami a na druhej strane na Rajeckú kotlinu, hrebeň Lúčanskej Malej Fatry a NPR Kľak. Blízko Žibridu sa nachádza aj geomorfologický fenomén – skalný Budzogáň.

Súľovské skalytop

The protected landscape area Strážovské vrchy (Strážovské mountains) interferes at its northernmost apex into the territory of Rajecká valley. It is just a part of it named Súľovské vrchy, while its eastern rim forms the west margin of our region.

Súľovské skaly (Súľov Rocks) represent the oldest protected area in Súľovské vrchy declared in 1973 on the left bank of central Váh river flow. The total area of Súľovské skaly is 543 ha.

According to the fauna and flora, preserved rocky and forest biocoenoses are the most valuable. Many vegetation species reach into their marginal localities of their occurrence in the Carpathians. Game species are also numerous, e.g. deer, roe, boar of fox.

Mt. Žibrid (867 m asl.), the second highest peak of Súľovské vrchy (after Mt. Veľký Manín, 890 m asl.) and hereby the highest point of Súľovské skaly, stands on its eastern range. It represents afforested mountain dominant over the communities of Zbyňov and Jasenové. It is possible to look down into the whole Súľovská hollow basin surrounded by the rocks and, on the other side, to Rajecká valley, the crest of Lúčanská Malá Fatra and Kľak (national nature monument). A geomorphologic phenomenon, rocky Budzogáň, is to be found in the vicinity of Mt. Žibrid.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 128144
počet prístupov dnes: 12