QRLink.sk


Kozol

 • SLOVENSKY
 • ENGLISH
 • DEUTSCH
  • text
  • audio
 • MAGYAR
  • text
  • audio

Kozoltop

Lokalita Kozla (1119 m n.m.), ako národnej prírodnej rezervácie, jednej z dvoch v oblasti Rajeckej doliny, sa nachádza na ľavej strane cesty smerom zo Žiliny do Rajeckých Teplíc. Svojou excentrickou polohou zasahuje do katastra Poluvsia, čo je časť mesta, a návštevníka odprevádza dokonca až ku Rajcu. Týči sa na západnom okraji akoby prírodný symbol odhodlania a nebojácnosti obyvateľstva spätého s rodnou hrudou.

Rezervácia bola vyhlásená v roku 1993 s celkovou rozlohou 92 ha. Tento výrazný vrchol bočného hrebeňa Lúčanskej Malej Fatry pozostáva z odolných dolomitov a dolomitických vápencov, čo znamenajú vzácne vápencové komplexy.

Husto zalesnené svahy sú dokonalým útočiskom pre množstvo zástupcov fauny a flóry. Spomedzi najohrozenejších a zároveň chránených zástupcov fauny treba spomenúť fúzača alpského (Rosalia alpina), medveďa hnedého (Ursus arctos) alebo rysa ostrovida (Lynx lynx). Z rastlinných druhov to bude potom najmä poniklec slovenský (Pulsatilla slavica).

National nature reserve Kozoltop

The Kozol locality (1119 m asl.), as national nature reserve, one of the two in the Rajecká valley area, is located at the left side on the road from Žilina to Rajecké Teplice. It interferes to the Poluvsie cadastre (part of the town) by its eccentric location and sees off a visitor actually to Rajec. It stands above the western rim of Lúčanská Malá Fatra as a natural symbol of intention and dauntlessness of people linked with native heath.

The reserve was declared in 1993 with total area of 92 ha. This distinctive mount of Fatra's lateral crest consists of resistant dolomites and dolomite limestone constituting valuable calcareous complexes. Densely afforested slopes are perfect shelters for various fauna and flora species. Rosalia longicorn (Rosalia alpina), brown bear (Ursus arctos) or lynx (Lynx lynx) need to be mentioned as the most endangered and rare, protected animal species. From the fauna species, it is especially the endemic Slovak Pulsatilla (Pulsatilla slavica).

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 128142
počet prístupov dnes: 10