QRLink.sk


[  «  späť ]
Rajecká dolina » Rímsko-katolícky kostol vo Višňovom

Rímsko-katolícky kostol vo Višňovom

 • SLOVENSKY
 • ENGLISH
 • DEUTSCH
  • text
  • audio
 • MAGYAR
  • text
  • audio

Rímsko-katolícky kostol vo Višňovomtop

Obec Višňové sa prvýkrát spomína v roku 1393. V stredoveku patrila pod Lietavské panstvo. Medzi rokmi 1980 – 1991 bola súčasťou mesta Žilina. Od 19. storočia sa Višňové stáva významným mariánskym pútnickým centrom. Tisíce pútnikov prichádzajú každý rok pokloniť sa višňovskej Panne Márii v prvý júlový víkend.

Táto tradícia pramení v dávnej minulosti a siaha prakticky až do 17. storočia.

Farský kostol sv. Mikuláša, biskupa, pochádza z 18. storočia, obyvatelia Višňového ho vystavali medzi rokmi 1769 – 1782. V tom istom roku dokončenia kostola daroval kňaz Daniel Dlabač, pôvodom zo Žiliny, oltár na inštaláciu do interiéru chrámu. Predstavoval obraz Navštívenia Panny Márie a tak bol kostol nakoniec vysvätený v roku 1793.

Takmer 50 rokov trvalo, kým mohol pospolitý ľud začať uctievať Pannu Máriu v novom kostole, prosiť Matku Božiu o pomoc či ďakovať za vyslyšanie prosieb a modlitieb. Z pôvodného višňovského kostolíka sa tak vďaka silnej tradícii a hlavne vôle ľudí stal najväčší chrám severozápadného Slovenska a dodnes je jedným z najväčších v bývalej Nitrianskej diecéze. V najširšej časti meria 27 m a samotná dĺžka kostola sv. Mikuláša dosahuje až 46 m. Po novom územnom prerozdelení cirkevných provincií je dnes Višňové súčasťou Žilinskej diecézy.

Roman-Catholic church in Višňovétop

The Višňové community is mentioned for the first time in 1393. During the Medieval Ages, it belonged to the Lietava domain. The commune was a part of Žilina from 1980 to 1991. Since the 19th century, Višňové has become a significant Mary pilgrim centre. Thousands of pilgrims come to worship Virgin Mary annually at the first July weekend.

This tradition originates in far history and reaches in practice to the 17th century. The parish Church of St. Nicolaus, the Bishop, comes from the 18th century. Višňové inhabitants have built it during 1769 – 1782. In the same year of the church completion, a priest of Žilina ancestry, Daniel Dlabač, donated an altar to be installed into the templeīs interior. It has represented a painting of Virgin Mary Visitation thus the church was consecrated in 1793. It lasted almost 50 years for the gregarious populace to worship Virgin Mary in the new church, to cry the Mother of God for help or to thank for the hearing out the pleas and prayers. Thanks to the strong tradition but mainly thanks to the faith of believers, the largest temple of northwest Slovakia originated from a little church. It has been one of the biggest ones in the former Nitra Diocese still nowadays. The church measures 27 m within its widest part and the own length of the St. Nicolaus Church is as far as 47 m. After the latest territorial clerical configuration, Višňové is recently a part of the Žilina Diocese.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 129256
počet prístupov dnes: 9