QRLink.sk


Kľak

 • SLOVENSKY
 • ENGLISH
 • DEUTSCH
  • text
  • audio
 • MAGYAR
  • text
  • audio

Kľaktop

V najjužnejšom cípe Lúčanskej Malej Fatry sa rozprestiera na ploche vyše 85 ha národná prírodná rezervácia Kľak. Jeho vrchol dosahuje výšku 1352 m n.m. Táto chránená oblasť, vyhlásená v roku 1966, sa zameriava na ochranu rôznych biotopov.

Z chránených rastlín vyskytujúcich sa v oblasti Kľaku možno spomenúť horec Clusiov (Gentiana Clusii), kortúzu Matthiolovu (Cortusa matthioli) alebo ľaliu zlatohlavú (Lilium martagon) a iné. Medzi prvými a najvýznamnejšími prírodovedcami, ktorí študovali tunajšiu flóru a faunu, patril aj švédsky botanik Göran Wahlenberg.

Počas 2. svetovej vojny zohrala aj táto lokalita svoju veľmi podstatnú úlohu, pretože v okolitých dolinách hľadali úkryt partizáni bojujúci v Slovenskom národnom povstaní.

Na vrchol Kľaku sa možno dostať z viacerých strán, či už z Fačkovského sedla (na ceste zo Žiliny do Prievidze), z obce Fačkov, ktorá leží pod severnými svahmi, po klasickej červenej z juhovýchodnej strany, alebo z Turca, ak sa vyberieme na západ priamo z obce Vrícko.

Táto rezervácia je dokonalým vyhliadkovým bodom. Z neho možno dovidieť až do diaľky niekoľkých kilometrov, ba dokonca až desiatok kilometrov.

Kľak, unikátna dominanta na pomedzí žilinského a prievidzského okresu, pozýva človeka do svojej náruče v každom čase, nesmie však pritom zabúdať na ohľaduplnosť ku krásam a iným hodnotám, ktoré mu príroda štedro poskytuje.

National nature reserve Kľaktop

National nature reserve Kľak stretches in the southernmost edge of Lúčanská Malá Fatra with total area of 85 ha. Its peak reaches altitude of 1352 m asl. This protected area, declared in 1966, points at the protection of various biotopes.

Stemless trumpet gentian (Gentiana Clusii), Apline bells (Cortusa matthioli) or Turk's cap lilly (Lilium martagon) and other can be mentioned as protected plant species occuring in the Kľak territory. Göran Wahlenberg, Swedish botanist was one of the first and most significant natural scientists who have studied the local flora and fauna.

The locality played important role during the Wolrd War II as well, because partisans, combating within the Slovak National Uprising, searched for some shelters in the surrounding valleys.

It is possible to reach Mt. Kľak from various directions, either from Fačkovské saddleback (on the way from Žilina to Prievidza), from the Fačkov community, which lies under the northern slopes, from the south–east by taking the red trace or from Turiec in case we go westwards from the Vrícko commune.

This reserve is a perfect view point. We can have a look as far as several kilometers, even decades of kilometers.

Mt. Kľak, the unique dominant at borderland between Žilina and Prievidza districts, invites man into its arms every time, but it may not to be forgotten that we need to be considerate to the beauties and other values which the nature provides for us.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 128143
počet prístupov dnes: 11